Historie

                        

Historie 

Het Hartkoor is 16 januari 1997 opgericht door een aantal enthousiaste dames uit Kekerdom.

Zij hadden het idee opgevat om een eigen koor op te richten want behoudens het bestaande kerkkoor van de St. Laurentiuskerk, waren er toen geen actief zingende mensen in het dorp.

Wat ooit begon als gemengd koor werd het al snel een dameskoor want, het lukte niet om de mannelijke leden voor langere tijd vast te houden, dat gegeven is al een smartlap waard.

 

Bij gelegenheid van het 5 jarig bestaan van het Hartkoor is er een cd opgenomen waarbij uiteraard het

‘Kekerdomse volkslied’ niet ontbrak. 

Het mag gezegd worden dat, ondanks dat het koor nog in de ‘kinderschoenen’ stond er leuke liedjes op de cd staan. 

 

Bij de oprichting van het Hartkoor werden ze op weg geholpen door Willem van Schoonhoven, eveneens uit de polder afkomstig.

Al snel kwam er een meer blijvende oplossing in de persoon van Margret Janssen-Rutten. 

Deze enthousiaste vrouw ging het koor dirigeren en nam tevens de muzikale begeleiding op zich.

Een prachtige gelegenheid was geboren om met veel plezier aan de slag te gaan. 

Het ledenaantal groeide en steeds meer liedjes werden meerstemmig gezongen.

Het koor heeft verschillende dirigenten gehad die veelal om persoonlijke redenen hun medewerking moesten beëindigen.

Vanaf januari 2009 staat het Hartkoor nu onder hartstochtelijke en muzikale leiding van dirigente Monique Jansen uit Bemmel.

 

Sinds augustus 2014 heeft Margret ook de muzikale begeleiding overgedragen aan Arian Verhey.

Op accordeon begeleidt hij het koor met verve.

In oktober 2015 is Kathleen Awater het koor muzikaal komen begeleiden met nog een accordion. 

 

Het Hartkoor heeft  in de afgelopen jaren vele optredens verzorgd. 

Vooral in de Ooijpolder is het koor regelmatig te horen maar we schromen niet om ook buiten de poldergrenzen de Hartkoorklanken ten gehore te brengen.